Kontakty


MHC Martin, a. s.

Gorkého 2,
036 01 Martin

Registrácia: Obchodný register, Okresný súd Žilina, Oddiel: Sa, vložka č. 10417/L
IČO: 36 420 662
DRČ: 2021853515
IČ DPH: SK 2021853515

Telefón: +421 43 422 08 65
Fax: +421 43 422 08 63

Manažér komunikácie a PR | Communication & PR Manager
Tlačový hovorca | Media Officer

Adrian Danaj - danaj@remove-this.mhcmartin.sk , +421907469620

Sekretariát

Plicová Katarína 0908317029

Redaktori

Daniel Modrovský

Fan klub

Dominika Sitárová - predseda (Ultras Bianco Azzurro)